Institut Laue-Langevin - účast České republiky

  • Setkání uživatelů ILL a české neutronové komunity se bude konat 15. června 2018 v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, přednášková místnost F2.
    Program bude zanedlouho k dispozici zde.

  • Jednání ILL-CZ International Advisory Board se bude konat 14. června 2018 na MFF UK v Praze.

  • 14. června 2018 se bude konat "The triple axis resolution workshop". Více informací zde

  • Pro informaci uvádíme některé nové statistiky ohledně účasti ČR na vědeckých aktivitách v ILL, jsou uvedeny v záložce Výzkumná Infrastruktura.